Year/Năm
No.
STT
Workshops and Conferences
Hội nghị, hội thảo
Venue
Địa điểm
Status
Trạng thái
Registration
Đăng ký tham gia
1

Hội nghị Toán học Toàn quốc lần thứ X, năm 2023

Registration time/ Thời gian đăng ký: April 1, 2023 - June 15, 2023
Abstract Deadline: June 15, 2023
Meeting Date: August 8, 2023 - August 12, 2023

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam -
Log in to complete your registration
2

Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting

Registration time/ Thời gian đăng ký: March 1, 2019 - June 1, 2023
Abstract Deadline: May 10, 2023
Meeting Date: June 10, 2019 - June 13, 2023

Quy Nhon city, Vietnam -
Log in to complete your registration