Hội nghị Toán học Toàn quốc lần thứ X, năm 2023

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Hội nghị Toán học toàn quốc là hoạt động khoa học lớn nhất của cộng đồng Toán học Việt Nam, được tổ chức 5 năm một lần. Hội nghị là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giáo dục toán học trên cả nước trình bày những thành tựu khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng Toán học Việt Nam, cả trong và ngoài nước, tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến về những vấn đề thời sự, cấp thiết đối với sự phát triển Toán học của đất nước.

Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ X, năm 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, với hai nội dung chính là Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam.

Để đăng ký tham dự Hội nghị, xin vui lòng đăng ký và truy cập vào hệ thống. Mỗi đại biểu đăng ký tham dự sẽ được hệ thống tự động cấp mã số đại biểu, quý đại biểu sử dụng mã số này trong các liên lạc về sau với BTC. Nếu Quý vị đã đăng ký tài khoản trên hệ thống, vui lòng Đăng nhập để tiếp tục.

The Vietnam Mathematical Congress (VMC), held every 5 years, is the biggest scientific activity of the Vietnamese Mathematics community. The VMC is an opportunity for Vietnamese mathematicians and maths educators to present their scientific achievements in the last 5 years. This is also an opportunity for the Vietnamese mathematics community to exchange ideas and discuss issues related to the development of mathematical sciences in Vietnam.

Please register and access the system for VMC 2023 registration. After completing the first page “Personal Information”, your participant ID-number appears in the first line. Please use this number in later contact with Organizers. If you have already registered an account on the system, please login to continue.

Website: : https://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2023

Registration time: April 1, 2023 - June 15, 2023
Abstract Deadline: June 15, 2023
Meeting Date: August 8, 2023 - August 12, 2023